U Kukačků - kemp

 • CZ
 • EN
 • DE
 • NL
Kemp otevřen celoročně!

Provozní řád kempu

Provozní a ubytovací řád

Kemp U Kukačků a penzion DaJa
Provozovatel: DaJa Lipno, s.r.o.
IČO: 281 58 822
Provozní doba: Celoroční

Vážení hosté, přejeme Vám příjemný pobyt. Tým DaJa.

Aby Vaše dovolená v našem kempu proběhla k Vaší spokojenosti, žádáme Vás o dodržování všech pokynů uvedených v řádu.

 • Host je povinen se při příjezdu nahlásit na recepci, také včetně všech návštěv. Za tímto účelem předloží host na  recepci kempu svůj doklad totožnosti.
 • Každý host je povinen zaplatit za ubytování dle ceníku vyvěšeného na recepci.
 • Oranžovou kartu, kterou obdržíte po zaplacení, uložte ve Vašem vozidle na viditelné místo, nejlépe za přední sklo. Tato karta slouží jako doklad o zaplacení.
 • Při odjezdu vraťte kartu na recepci. Hosté jsou povinni opustit kemp vždy do 12:00 hod. Za příplatek je možné si domluvit pozdější odjezd max. do 18hod. Nutné domluvit v den odjezdu před 12:00 hod. Požádá – li host o prodloužení ubytování, bude mu vyhověno.
 • Osobě, která se řádně nepřihlásila první den nástupu, bude poplatek za ubytovací služby zpětně doúčtován a zvýšen o 50 %.
 • Hosté ubytovaní v penzionu, mobilních domech, chatách a karavanech mají příjezd od 15:00 a jsou povinni opustit ubytovací zařízení do 10:00 hod.
 • V penzionu vybíráme vratnou kauci 500,- Kč, v mobilních domech, chatách a karavanech 1000,-Kč.
 • V celém areálu kempu je přísný zákaz mytí a oprav aut a parkování na pláži a v bezprostřední blízkosti vody, minimálně 10 m od břehu.
 • Maximální povolená rychlost v celém kempu je 10 km/h.
 • Majitel kempu neodpovídá za škody na majetku způsobené třetí osobou, stejně tak přírodní katastrofou.
 • Škody vzniklé na majetku kempu je host povinen ohlásit na recepci.
 • Recepce je otevřena denně v hlavní sezóně od 8:00 – 21:00 hod., mimo sezónu od 8:00 – 20:00 hod. Nebo dle domluvy na tel. č.: +420 727 926 923
 • V době nočního klidu od 23:00 – 6:00 hod. platí zákaz provozu motorových vozidel. Dodržujte dobu nočního klidu, chovejte se s nejvyšší ohleduplností ke svým sousedům. Pamatujte na to, že v kempu jsou ubytované i děti.
 • Brány pro vjezd a výjezd vozidel jsou v provozu denně 24 hod.
 • Užívání kempu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 • Je přísně zakázán volný pohyb psů po areálu kempu. Všichni psi musí být v prostoru kempu na vodítku. Majitelé psů jsou povinni psí sekrety osobně uklidit a zodpovídají za veškerou škodu jimi vzniklou.
 • Na požádání se poskytuje bezplatně úschova jízdních kol a zavazadel.
 • Všichni hosté musí dbát o čistotu a pořádek v areálu kempu. Odpadky jsou povinni ukládat na vyhrazené místo do kontejneru u parkoviště.
 • Sociální zařízení je vybaveno pitnou vodou. Provozovatel zajištuje úklid včetně dezinfekce sociálního zařízení. Děti mladší 6 let používají sociální zařízení pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu kempu. Je zakázáno v ohništi pálit plasty, kovy a nebezpečné odpady. Při větru je nutné oheň před odchodem uhasit. Ubytovaný návštěvník při odjezdu je povinen ohniště vyčistit a upravit.
 • Povinností všech ubytovaných je, chovat se během pobytu tak, aby nerušili a neomezovali ostatní ubytované.
 • Každý host se musí seznámit s tímto Provozním a ubytovacím řádem a je povinen jej dodržovat.
 • Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním a ubytovacím řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.
 • Ubytovaní hosté i osoby pohybující se v areálu kempu jsou povinni dodržovat požární poplachové směrnice kempu. Ve všech ubytovacích kapacitách a vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohne.
 • V celém areálu kempu je přísný zákaz používání zábavné pyrotechniky.
 • Vjezd motorových vozidel je možný jen se souhlasem provozovatele kempu.
 • V prostoru pláže je zakázáno táboření a rozdělávání ohňů.
 • Na pláž je vstup cizích osob povolen po zaplacení vstupu do areálu kempu.
 • Není dovoleno ohraničovat prostory kolem stanu a karavanu hloubením příkopu, stavením plotu, dřevěných předsíněk a jiných pevných staveb.
 • V celém kempu platí zákaz čištění ryb na pláži, nebo v sociálním zařízení. Děkujeme za dodržování těchto hygienických pravidel.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního a ubytovacího řádu. V případě porušení tohoto řádu může být host vykázán z prostoru kempu.
 • Ubytovací a provozní řád platí do odvolání.

Přejeme Vám příjemnou dovolenou, pěkné počasí a těšíme se na Vaši další návštěvu.